Ankieta badania opinii pacjentów przychodni WSPL


Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat poziomu jakości świadczonych usług medycznych w naszej Przychodni, opinia uwzględniona zostanie w działaniach na rzecz poprawy poziomu i jakości udzielanych świadczeń. Proszę przy każdym pytaniu zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Będziemy wdzięczni za uzupełnienie ankiety własnymi opiniami.

* - Pola wymagane

 Wybór filli przychodni, którą Państwo oceniają: * 


 Płeć: * 


 Wiek: * 
 Jak często Pani/Pan korzysta z usług medycznych Przychodni? * 

 Najczęściej Pani/Pan korzysta z: 


Ocena pracy Rejestracji:

 Łatwość dodzwonienia się: 


 Kompetencja w zakresie udzielanych informacji: 


 Uprzejmość osób rejestrujących: 


 Szybkość załatwienia formalności podczas rejestracji: 


 Czy mogła Pani/ mógł Pan wybrać najbardziej dogodny termin wizyty? 

Ocena pracy lekarza:

 Jak ocenia Pani/Pan kontakt z lekarzem podczas wizyty w Przychodni? 


 Stopień komunikacji (jasność diagnozy, wyjaśnienie objawów choroby, informacje o stanie zdrowia i o sposobie leczenia): 


 Stosunek lekarza do pacjenta: 


 Jak długo czekał Pan/Pani na umówioną wizytę u lekarza? 


Ocena pracy personelu laboratorium:

 Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z obsługi w laboratorium? 


 Czy personel w laboratorium jest?  Co by Pan/Pani zmienił/a w funkcjonowaniu w laboratorium? 

Ocena pracy pielęgniarek:

 Jak ocenia Pani/Pan pracę pielęgniarki/położnej? 


 Stopień komunikacji (wyjaśnienie celu i przebiegu badania/zabiegu: 


 Staranność wykonywania zabiegów przez pielęgniarki? 

Ocena ogólna:

 Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i gotowość do pomocy naszych pracowników? 


 Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z jakości udzielonej usługi? 


 Czy zetknęła się Pani/zetknął się Pan z nieuprzejmym traktowaniem przez personel Przychodni? 


 Czy wizerunek Przychodni, jaki Państwo mieli przed wizytą spełnił Państwa oczekiwania, czy też nie? 


 Czy poleciłaby Pani/poleciłby Pan Przychodnię rodzinie lub znajomym? 


 Czy zamierza Pan/Pani w przyszłości korzystać z usług oferowanych przez Przychodnię? 


 Czy ma Pan/Pani jakieś propozycje zmian w naszej Przychodni? 


 Sprawdzamy czy nie jesteś robotem! 

 Co chcesz zrobić?